ปรับสีเว็บปกติ

ชุมชนบ้านดิน

ชุมชนบ้านดิน เป็นแนวคิดที่ชาวบ้านรวมตัวกันขอเงินทุนจากภาครัฐเพื่อสร้างขึ้นมา

ปรับขนาด